Reference

Reference

Co to je Vizuální Identita?

Jednoduše. Soustava loga, barev, písma a specifických prvků. To vše propojené sadou pravidel, které definuje tzv. logomanuál.

Aby vizuální komunikace vašeho brandu byla vždy konzistentní a neměnná = Rozpoznatelná, funkční a konzistentní.

V rámci vizuální identity nastavím pravidla vzájemného užívání prvků tak, aby to krásně fungovalo nejen po estetické, ale i po ergonomické stránce. V harmonii.

Co to je UX a UI?

Jedná se o dvě fáze návrhu webu:

UI (User Interface) je design. Ten vidíte jako návštěvníci. Je jen špičkou ledovce. Výstupem hlubšího zkoumání. Neméně podstatnou a často opomíjenou částí je totiž druhá strana mince.

UX (User Experience) - dvakrát měř, jednou řež. Jedná se o neviditelnou vrstvu návrhu, často v podobě drátěného modelu. Cílem UX je smysluplné škálování obsahu, logická provázanost prvků . . . a vůbec, takový primární, bojový plán, aby celý web dával návštěvníkům smysl a nepadali do pastí.

UX research se dá samozřejmě realizovat i na již funkčních webech. Často stačí k ohromnému posunu jen velmi málo.

S trochou nadsázky tak můžeme UX vnímat jako technický výkres domu a UI jako vizualizaci, která z plánů vychází. Náš digitální dům pak nestaví parta, ale kodér.

Realizace

☎️ Zavolejte nezávazně

Povíte mi o vašem projektu nebo o tom, co vás zrovna tíží. Poskytnu vám úvodní vhled.

Můžete jen získat!

🧑🏼‍🚀 LinkedIn

🛠

@ Marcel Janík - IČ 75388685 - Veden na ŽÚ v Brně | Neplátce DPH | DS cut8t95

Web je vytvořen na databázové platformě ❤️ Notion.so