🧨

Realizace

Co to je to UX a UI?

Laicky řečeno - jsou to dvě fáze návrhu webu:

UI (User Interface) je design. Ten vidíte. A je to druhá půlka aktu. Ale ač to nemusí být zjevné, je jen špičkou ledovce. Neméně podstatnou a často opomíjenou částí je totiž UX (User Experience) - dvakrát měř, jednou řež. Jedná se o neviditelnou vrstvu návrhu, často v podobě drátěného modelu. Cílem UX je smysluplné škálování obsahu, logická provázanost prvků . . . a vůbec, takový primární, bojový plán, aby to celé dávalo návštěvníkům smysl a nepadali do pastí. UX research se dá samozřejmě realizovat i na již funkčních webech. Často stačí k ohromnému posunu jen velmi málo.

S trochou nadsázky tak můžeme UX vnímat jako technický výkres domu a UI jako vizualizaci, která z plánů vychází.. Náš digitální dům pak nestaví parta, ale kodér.

Realizace

🛠

@ Marcel Janík - IČ 75388685 - Veden na ŽÚ v Brně | Neplátce DPH | DS cut8t95

Web je vytvořen na databázové platformě ❤️ Notion.so